Privaatsus

Isikuandmete töötlemine ja privaatsus arroporcelain.com ja liisuarro.com lehel

1. Käesolevad privaatsustingimused informeerivad veebikülastajat Arro Porcelain, mille juriidiline keha on Lind Keraamika oü, andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 

2. Lind Keraamika OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses ettenähtud korras, milleks peamiselt on leping, õigustatud huvi või nõusolek. 

3. Lind Keraamika OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Sellisel juhul palun pöörduda kiri@arroporcelain.com poole.

4. Lind Keraamika OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel oma teenuste pakkumiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja toote kättesaamis aadress juhul kui tellija soovib pakki kulleri

5. Lind Keraamika OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
- Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et teha kliendile sobivaid pakkumisi;
- Tellimuste kohaletoimetamiseks

6. Lind Keraamika OÜ kinnitab, et kõik isikud, kellele edastatakse punkti 5 alusel isikuandmeid, töötlevad neid rangelt vastavalt Amare Luna OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

7. Lind Keraamika OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Lind Keraamika OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks.

8. Andmesubjektil on Lind Keraamika OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
- õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
- õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
- õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
- õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
- õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
- õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
- õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.

9. Punktis 10 märgitud õiguste teostamiseks palub Lind Keraamika OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. 

10. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Lind Keraamika OÜ poolt andmesubjektile kvaliteetse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Lind Keraamika OÜ-l õigus keelduda teenuste osutamisest.

11. Käesolevad tingimused kehtivad alates 01. mai 2018. Lind Keraamika OÜ -l on õigus tingimusi ühepoolselt muuta.

Veebikülastuskogemus ja küpsised arroporcelain.com ja liisuarro.com veebilehel

1. Selleks, et kindlustada, et saate arroporcelain.com ja liisuarro.com veebilehte külastades kõige asjakohasemat informatsiooni ja parimat teenust, kogutakse informatsiooni ja külastaja kohta andmeid küpsiste kasutamise abil. See aitab meil (ja teistel autoriseeritud kolmandatel osapooltel) pakkuda teile isikustatud kogemust. 

2. Soovime, et arroporcelain.com ja liisuarro.com veebikülastaja mõistaks nende tehnoloogiate kasutamispõhimõtteid, seega on käesolev dokument selgitamaks küpsiste jm tehnoloogiate kasutamist ning sellest tulenevaid valikuid.

3. Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mille veebiserver salvestatab teie seadme kõvakettale nii, et veebileht tunneb teie arvuti ära. 

4. Peamiselt eristatakse kahte tüüpi küpsiseid- püsivad ja ajutised, ehk “seansi” küpsised. 
- Püsiküpsised salvestuvad teie arvutisse või mobiilseadmesse failina pikaks ajaks. 
- Seansiküpsised on meie lehe külastamise ajaks ajutiselt teie arvutisse paigutatud, kuid kaovad, kui lehekülje kinni panete, mis tähendab, et nad ei salvestu alaliselt teie arvutisse. 

5. Enamik ettevõtteid kasutab oma veebilehtedel küpsiseid selleks, et kasutamist parendada ja küpsised ei saa teie faile kahjustada ega suurendada viiruste poolt tekitatavat riski teie arvutile.

6. Võime kasutada järgmist tüüpi küpsiseid:
- Hädavajalikud küpsised - tingimata vajalikud selleks, et saaksime teile oma veebilehte pakkuda. Näiteks autentimiseks. Need aitavad meil oma Kasutamistingimusi rakendada ja säilitavad pakutava teenuse turvalisuse.
- Sooritus- ja funktsionaalsusküpsised – ei ole tingimata vajalikud, kuid võimaldavad Teie arroporcelain.com ja liisuarro.com kasutuskogemust personaliseerida. Näiteks võimaldavad nad meil meelde jätta teie eelistusi ja võimaldavad seda, et te ei pea taassisestama informatsiooni, mida olete meile juba andnud. Kasutame neid küpsiseid ka selleks, et koguda informatsiooni (näiteks populaarsed lehed, lehitsemismustrid, klikkimised) selle kohta, kuidas meie külastajad kasutavad meie teenuseid, et saaksime oma veebilehte ja teenuseid parendada ja turu-uuringuid läbi viia. Kui otsustate need küpsised kustutada, on teil meie teenuste kasutamise funktsionaalsus limiteeritud

7. Kasutame informatsiooni, mida küpsiste kaudu saame, selleks, et teha meie veebileht kasutajasõbralikuks ja võimaldamaks meil pakkuda teile isikustatud soovitusi. Võime ka kasutada teatud hulgal autoriseeritud kolmandaid osapooli, kes panevad küpsised meie veebilehele, et teieni tuua nende poolt pakutavaid teenuseid (statistika, analüütika)

8. Võime kasutada sessiooniküpsiseid, et võimaldada teil meie veebilehe lehtede vahel liikumist, ilma, et peaksite informatsiooni uuesti sisestama.

9. Püsiküpsiseid kasutatakse samuti erineval viisil, sealhulgas:
- Võimaldamaks liikuda meie veebilehe lehtede vahel ilma, et peaksite informatsiooni uuesti sisestama
- Aitamaks meil teid ära tunda, kui tulete meie veebilehele tagasi, et meie teenuseid kasutada.
- Kindlustamaks, et teil ei paluta uuringuvorme korduvalt täita.

 10. arroporcelain.com ja liisuarro.com võib kasutada mitteisiklikku nii püsi- kui seansiküpsiste kaudu saadavat informatsiooni statistilistel eesmärkidel järgmiselt:
- Vaatlemaks meie teenuste ja meie veebilehe kasutamist (sagedus ja aeg).
- Otsustamaks, millised on meie veebilehe kõige populaarsemad osad.
- Pakkumaks ananüümset informatsiooni kolmandatele osapooltele.
- Välja selgitamaks, kui sagedasti teie ja teised kasutajad meie veebilehte külastavad.

11. arroporcelin.com ja liisuarro.com veebilehel saate ise valida, kas aktsepteerite küpsiseid või mitte. Kui soovite teada, millal teie arvuti küpsise saab, saate seada oma veebilehitseja teid sellest teavitama. Sellisel viisil on teil võimalik kas küpsis vastu võtta või sellest keelduda. Arvutit saab seadistada ka kõigist küpsistest keelduma. Täpsemad juhised veebileheküljel aboutcookies.org.

12. Juhime teie tähelepanu sellele, et muudatuste tegemine teie veebilehitseja seadetes, mille tulemusel küpsiseid puudutav funktsioon on välja lülitatud, takistab meie veebilehe mõnede osade täielikku toimimist, sealhulgas sisselogimise ja sisu vaatamise funktsioonid.

13. Kõik muudatused, mida tulevikus oma küpsiste kasutamise põhimõtetes teeme, postitatakse siia leheküljele. Vajadusel teavitame teid muudatustest ka e-maili kaudu, seda kooskõlas käesoleva dokumendiga.